Политика за поверителност

Ние от Classgift уважаваме и защитаваме Вашата поверителност. По-долу е изложена подробна информация за начина, по който обработваме Вашите лични данни.

Тази Политика за поверителност описва методите за обработка на данните, предоставени или събрани от нашите дигитални платформи, които осигуряват на посетителите ни достъп до нашия уебсайт и използването нашите услуги. Тази Политика за поверителност е изготвена в съответствие с Общия регламент за защита на данните на Европейския съюз и с разпоредбите на местното законодателство.

Classgift е собственикът на уебсайта classgift.net и администраторът на лични данни. Тази Политика за поверителност се прилага за следните категории лица:

 • купувачи,
 • потенциални купувачи,
 • ползватели на нашия уебсайт,
 • нашите доставчици и бизнес партньори.

I. Обща информация за обработката на лични данни

Ние извършваме обработка на лични данни само въз основа на предварително определени и законни цели, като използваме подходящото правно основание. Целите и правното основание, използвани за всяка от групите лица, са описани по-долу. 

Ние съхраняваме личните данни само за периода, необходим за изпълнение на целта на обработването, за която са събрани посочените лични данни. Ако обработваме личните Ви данни въз основа на дадено от Вас съгласие, ще продължим да го правим, докато не оттеглите съгласието си. Сроковете за съхранение за обработка на лични данни за определена цел са подробно описани по-долу.

Как събираме Вашите лични данни?

Данните, които ни предоставяте, събираме, когато се свържете с нас, за да получите продукти, услуги или информация, когато влизате в нашите уебсайтове, участвате в публични форуми или други дейности, предоставени в нашите дигитални инструменти, когато отговаряте на анкети за проучвания или комуникирате с нас по друг начин. Ние събираме данни, използвайки различни технологии, като например „бисквитки“. За да научите повече за „бисквитките“, прочетете нашата Политика за използване на „бисквитки“.

II. Цели на обработването на личните Ви данни

Ние обработваме Вашите лични данни за различни цели, в зависимост от отношенията Ви с нас. Целите и сроковете за съхранение са подробно описани в таблиците по-долу.

Когато действате в качеството на купувач:

Цел на обработката

Лични данни, които обработваме

Правно основание

Период на съхранение

Извършване на покупка чрез нашия уебсайт

– собствено и фамилно име;

– адрес за доставка;

– дружество или име на юридическото лице (ако потребителят е юридическо лице);

– идентификационен номер по ДДС на юридическото лице (ако потребителят е юридическо лице);

– имейл адрес (потребителско име);

– парола (в криптиран формат);

– телефонен номер за връзка;

– държава на пребиваване.

Договор

5 години от завършването на поръчката

Комуникация с Вас въз основа на направена поръчка

– собствено и фамилно име;

– адрес за доставка;

– дружество или име на юридическото лице (ако потребителят е юридическо лице);

– идентификационен номер по ДДС на юридическото лице (ако потребителят е юридическо лице);

– имейл адрес (потребителско име);

– парола (в криптиран формат);

– телефонен номер за връзка;

– държава на пребиваване.

Договор

5 години от завършването на поръчката

Изпращане на имейл бюлетини

имейл адрес, собствено и фамилно име

Закон

До оттегляне на съгласието

Изпращане на персонализирани имейл бюлетини с помощта на услуги за профилиране

имейл адрес, собствено и фамилно име, информация за профила

Съгласие

До оттегляне на съгласието

Маркетингова комуникация, базирана на услуги за профилиране

Информация за профила

Съгласие

До оттегляне на съгласието

Изпращане на анкети за удовлетвореност на клиента

имейл адрес, собствено и фамилно име, информация, предоставена в анкетата

Правен интерес от оптимизиране на бизнес операциите и предоставяне на подходящи оферти

1 година от датата, на която е проведено проучването

Извършване на статистически анализи

Обобщени данни относно покупки, разглеждания и други дейности, извършени на уебсайта, които не ни позволяват да идентифицираме субекта на данните

Правен интерес от оптимизиране на бизнес операциите и предоставяне на подходящи оферти

1 година

Привеждане в действие на правни искове, защита на нашите права

Данните зависят от въпросния правен иск, при което принципът за минимизиране винаги се спазва

Закон

Съгласно законодателството

Когато действате в качеството на посетител на уебсайт или потенциален купувач:

Цел на обработката

Лични данни, които обработваме

Правно основание

Период на съхранение

Изпращане на имейл бюлетини

имейл адрес, собствено и фамилно име

Съгласие

До оттегляне на съгласието

Изпращане на персонализирани имейл бюлетини с помощта на услуги за профилиране

имейл адрес, собствено и фамилно име, информация за профила

Съгласие

До оттегляне на съгласието

Маркетингова комуникация, базирана на услуги за профилиране

Информация за профила

Съгласие

До оттегляне на съгласието

Комуникация с Вас въз основа на Ваше запитване

имейл или телефонен номер, собствено и фамилно име

Правен интерес от гарантиране на ефективна комуникация с физически лица

3 месеца от приключване на комуникацията

Изпращане на анкети за удовлетвореност на клиента

имейл адрес, собствено и фамилно име, информация, предоставена в анкетата

Правен интерес от оптимизиране на бизнес операциите и предоставяне на подходящи оферти

1 година от датата, на която е проведено проучването

Извършване на статистически анализи

Обобщени данни относно покупки, разглеждания и други дейности, извършени на уебсайта, които не ни позволяват да идентифицираме субекта на данните

Правен интерес от оптимизиране на бизнес операциите и предоставяне на подходящи оферти

1 година

Гарантиране на безопасен уебсайт

IP адрес

Правен интерес от осигуряване на безопасен уебсайт и осигуряване на безопасни покупки

1 година

Привеждане в действие на правни искове, защита на нашите права

Данните зависят от въпросния правен иск, при което принципът за минимизиране винаги се спазва

Закон

Съгласно законодателството

Когато действате в качеството на доставчик, ние обработваме личните Ви данни, за да спазим договорните си задължения, и ги съхраняваме в продължение на 5 години от датата на изпълнение на договора или края на нашето бизнес сътрудничество. В случай на спор съхраняваме личните Ви данни до издаването на окончателното решение от компетентния орган.

Профилирането е процес на събиране и обработка на лични данни на субект на данни, въз основа на който се изготвя профил на това лице. Това е метод за предлагане на продукти, които Ви се струват интересни и които са адаптирани към Вашите интереси. Ще използваме процеса на профилиране само въз основа на Вашето съгласие.

В Classgift използваме следните категории данни за профилиране: история и съдържание на покупките, местоположение на извършената покупка, време на извършената покупка. 

III. Прехвърляне на лични данни

Няма да прехвърляме Вашите лични данни на трета страна, с изключение на следните случаи:

 • Ако свързани компании или трети страни извършват услуги от наше име, например предоставят отговори на Вашите заявки, доставят поръчки и осъществяват обслужване на клиенти и т.н. На тези компании е забранено да използват личните Ви данни за цели, различни от тези, които ние или законодателството изисква от тях. Такива компании са тези, които предоставят услуги за доставка, изпращат имейл съобщения и др.
 • Ако споделяме Вашите лични данни в рамките на компанията или с трети страни, то е, за да гарантираме безопасността и сигурността на нашите клиенти, да защитим нашите права и собственост съгласно законовите процедури или във всякакви други случаи, в които добросъвестно вярваме, че такова разкриване се изисква по закон. Това включва ИТ и финансови консултанти, външни юридически консултанти и др.

Всички трети страни, на които разкриваме Вашите лични данни, са длъжни да ги защитят чрез отделен договор. Освен това на трети страни не е разрешено да използват тези лични данни за цели извън договорените такива.

IV. Сигурност, цялостност и съхранение на данни

Сигурността, цялостта и поверителността на Вашите данни са изключително важни за нас. Нашата компания извършва технически, организационни и физически мерки за безопасност, необходими за защита на Вашите данни от неоторизиран достъп, разкриване, използване или промяна.

Тези мерки включват:

 • редовно актуализиране на софтуер, хардуер и приложен софтуер,
 • обучение на служителите,
 • проучване и контрол на лицата, обработващи личните данни, с които сме се договорили, и
 • подходяща защита на бизнес помещенията ни.

Ние редовно разглеждаме процедурите си за безопасност с цел да определим най-новите подходящи технологии и методи. Въпреки нашите най-добри усилия, никакви мерки за сигурност не са идеални или невъзможни за заобикаляне, затова учтиво молим за Вашето разбиране.

V. Вашите права

В рамките на обработването на лични данни Вие имате определени права. За да ги упражните, моля, свържете се с нас писмено.

Моля, имайте предвид, че може да не успеем да Ви предоставим определени продукти и услуги, ако не ни позволите да събираме личните Ви данни. Също така, някои от нашите услуги също не биха могли да вземат предвид Вашите интереси и предпочитания. Например не можем да сключим договор с Вас, ако не ни предоставите адрес за доставка, тъй като не можем да гарантираме доставката на продуктите, които сте поръчали, ако нямаме Вашия адрес.

Можете да упражните правата си, като се свържете с нас тук и добавите бележката “personal data protection” („защита на личните данни“) върху плика или чрез имейл на gdpr@classgift.net и поставите „защита на личните данни“ в темата на имейла. Ние ще отговорим на Вашето искане в рамките на един месец, като посоченият срок може да бъде удължен с допълнителен месец. В случай на удължаване на крайния срок, ще Ви информираме за това удължаване в рамките на първия месец от получаването на Вашата заявка.

Разполагате със следните права:

 • Достъп до лични данни: можете да поискате от нас да Ви предоставим информация дали обработваме личните Ви данни и ако случаят е такъв, можете да поискате да Ви предоставим достъп до Вашите лични данни и информация относно обработката им (личните данни, които обработваме и откъде идват).
 • Коригиране на лични данни: можете да поискате от нас да коригираме или поправим Ваши непълни или неточни данни, които обработваме.
 • Ограничаване на обработката на лични данни: можете да поискате от нас да ограничим обработката на личните Ви данни (ако например се проверява точността или цялостта на Вашите лични данни).
 • Изтриване на лични данни: можете да поискате от нас да изтрием Вашите лични данни (не можем да изтрием лични данни, които съхраняваме на базата на законови изисквания или въз основа на договорно отношение).
 • Извличане на лични данни: можете да поискате да Ви предоставим личните данни, които сте ни предоставили, в структурирана, често използвана и машинно четима форма.
 • Оттегляне на съгласие: по всяко време имате право да оттеглите съгласието си, свързано с използването на личните данни, които събираме и обработваме въз основа на Вашето съгласие. Можете да оттеглите съгласието си чрез методите, посочени в настоящата Политика. Оттеглянето на Вашето съгласие няма да има отрицателни последици; възможно е обаче вече да не можем да Ви предоставяме определени услуги.
 • Възражение срещу обработването на лични данни: имате право да възразите срещу обработката на личните Ви данни, ако тази обработка се отнася до цели на директен маркетинг или на прехвърляне на личните Ви данни на трети страни за целите на директния маркетинг. Освен това можете да възразите срещу обработката на личните Ви данни, ако те се използват за целите на директния маркетинг под формата на адаптирани или индивидуални оферти (така нареченото „профилиране“). Можете да възразите чрез методите, посочени в настоящата Политика. 
 • Право на преносимост на данните: имате право да поискате запис на личните данни, които сте ни предоставили. Ние ще направим записа достъпен за Вас в структурирана, често използвана и машинно четима форма. След това можете да препратите тези данни към друго лице, обработващо лични данни, по Ваш избор. Когато е технически възможно, можете да поискате Вашите лични данни да бъдат прехвърлени директно на друго лице, обработващо лични данни.

Бихме искали да Ви информираме, че за да гарантира надеждна идентификация в случай на упражняване на правата, свързани с личните данни, лицето, обработващо личните данни, може да поиска да му предоставите допълнителни данни и може да откаже да извърши исканото действие само ако докаже, че не може да Ви идентифицира по надежден начин.

VI. Промени в Политиката за поверителност

От време на време можем да нанасяме промени в това известие, за да го адаптираме към най-новите технологии, отраслови практики, законодателни изисквания или други цели. Ще публикуваме приложимата версия на Политиката за поверителност на нашите дигитални платформи. Препоръчваме Ви периодично да разглеждате Политиката за поверителност. Ще поискаме Вашето съгласие преди да внесем промени, ако приложимото законодателство го изисква. 

VII: Коментари и въпроси

Ако имате някакви коментари или въпроси относно тази Политика за поверителност, моля, свържете се с нас по имейл на info@classgift.net.